บริษัท โกลบอล วิชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ผู้นำในการให้บริการด้านอินเตอร์เน็ต อีคอมเมิรซ์ พัฒนาเว็บไซต์ และโปรโมทเว็บไซต์ ซึ่งมีผลงาน
เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศทั้งราชการและเอกชน ในชื่อ www.eTradeForce.com, www.RankingPeak.com
และ www.StatMotion.com ต้องการรับสมัครพนักงานที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับเรา
และพร้อมที่จะเติบโตต่อไปเป็นหัวหน้าส่วนของบริษัท ดังนี้
เงินเดือน : ตามความสามารถ
สวัสดิการ : ประกันสังคม, วันหยุดพักผ่อนประจำปี, Commission, Incentive, โบนัส, ประกันสุขภาพ
 
Web Programmer (Technical Advisor)
ออกแบบ พัฒนาและดูแลระบบงาน Website, Web application, E-commerce ในระบบใหม่ หรือ
ตามการออกแบบ ใช้เครื่องมือ (Tool) ที่บริษัทเลือกใช้, ทดสอบระบบงาน และดูแลรักษาระบบ
รวมทั้งประสานงานทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับ Internet และ Website กับพันธมิตร
 
คุณสมบัติผู้สมัคร : dot_plus, Graphic Design, Web Builder, เว็บโฮสติ้ง, ออกแบบโลโก้ เพศชาย / หญิง อายุ ตั้งแต่ 20 - 30 ปี
  วุฒิ ปวส - ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์,
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ ที่เกี่ยวข้อง
  มีความรู้ด้าน PHP, HTML, Java Script, CSS
  มีความรู้ด้าน Server, MySQL Database และ Network
  มีความรู้ด้าน e-commerce
  สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี และมีความรับผิดชอบสูง
  มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  รักความก้าวหน้า และต้องการมีรายได้สูงที่ไม่จำกัด
  สนใจที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
  ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมุ่งมั่นในการทำงาน
  สามารถระบุปัญหา และติดตามการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
  สามารถให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้งานทางเทคนิคกับลูกค้าได้ดี
  โอกาสก้าวหน้าขึ้นเป็นผู้จัดการแผนก ซึ่งสามารถดูแลทีมงานต่อไปได้
**หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีหรือมีประสบการณ์มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
Sales Executive/Customer Advisor
ทำการขาย หาลูกค้าและให้คำแนะนำลูกค้าให้สามารถใช้การบริการด้าน Website และ
Web application ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยเน้นลักษณะการขายทางโทรศัพท์
เป็นหลัก (Telesales)
 
คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศชาย / หญิง อายุ ตั้งแต่ 20 - 30 ปี
  วุฒิ ปวส - ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การตลาด, การจัดการ
  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีทักษะและความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ และ Internet
  ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมุ่งมั่นในการทำงาน
  รักการขาย ความก้าวหน้า และต้องการมีรายได้สูงที่ไม่จำกัด
  สนใจที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
  สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี และมีความรับผิดชอบสูง
  บุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
  มีทักษะในการสื่อสารที่ดี และชอบพบปะพูดคุยกับผู้คน
  ชอบวางแผนการขายและการตลาด
  โอกาสก้าวหน้าขึ้นเป็นผู้จัดการแผนก ซึ่งสามารถดูแลทีมงานต่อไปได้
**หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีหรือมีประสบการณ์ด้าน Telesales, งานขายต่างๆ มาก่อน
จะพิจารณาเป็นพิเศษมี Commission และ Incentive ตามยอดขายของบริษัท แบบอัตราก้าวหน้า
   
IT Support/Admin
ติดต่อประสานงาน ให้ข้อมูลในสินค้าและบริการของบริษัทกับลูกค้า จัดทำรายงาน-เอกสารต่างๆ
รวมทั้งส่วนอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติผู้สมัคร : dot_plus, Web Design, Logo Design, จดโดเมนเนม, รับเขียนเว็บไซต์ เพศหญิง/ ชาย อายุ 17 - 30 ปี
  วุฒิ ปวช - ปริญญาตรี ทุกสาขา
  มีทักษะและความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ และ Internet
  ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมุ่งมั่นในการทำงาน
  สนใจที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
  dot_plus, Web Making, Domain Register, ปรับปรุงเว็บ, พัฒนาเว็บ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี และมีความรับผิดชอบสูง
  บุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
  มีทักษะในการสื่อสารที่ดี และชอบพบปะพูดคุยกับผู้คน
  สามารถแนะนำลูกค้าและตอบข้อซักถามได้ดี
   
Web Designer
ออกแบบเว็บไซต์, Web Template, งานโฆษณา โลโก้ แบนเนอร์ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ
 
คุณสมบัติผู้สมัคร : ชาย/หญิง อายุ 20 - 35 ปี
  วุฒิ ปวช - ปริญญาตรี ทุกสาขา
  สามารถใช้โปรแกรม Dreamweaver , Photoshop, Illustrator, Flash
  ได้เป็นอย่างดี มีความรู้ด้านออกแบบเว็บด้วย Html และ CSS Stylesheet
  เป็นอย่างดี
  ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมุ่งมั่นในการทำงาน
  สนใจที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
  สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี และมีความรับผิดชอบสูง
**หากมีผลงานที่ผ่านมา จะพิจารณาเป็นพิเศษ โดยส่งมาพร้อมกันกับใบสมัคร
   
   
ส่งประวัติการทำงาน และ เงินเดือนที่ต้องการ มาที่ recruit@globalvisioninter.com
หรือ ติดต่อที่ ฝ่ายบุคคล : 02-943-5772, 08-9675-9665
 
จัดทำเว็บไซต์, กราฟฟิคดีไซต์, ออกแบบเว็บ, โดเมนเนม, เขียนเว็บ
  Web Present
  Web Catalog/E-Commerce
  Web Directory
  Web Social Bookmark
  Webboard
บริการเด่น, สร้างเว็บ, ดูแลเว็บ, เว็บดีไซน์, โฮสติ้ง, จดโดเมน, ทําเว็บ
บริการเสริม, Create a Website, Domain Registration, เว็บอีคอมเมิรซ์, กราฟฟิกดีไซต์
เหตุผลที่เลือกเรา, Web E-Commerce, Web Hosting, รับออกแบบเว็บไซต์, รับพัฒนาเว็บไซต์
Hot link, Graphic Design, Web Builder, เว็บโฮสติ้ง, ออกแบบโลโก้

 

Hot services, Web Design, Logo Design, จดโดเมนเนม, รับเขียนเว็บไซต์
  
 
 
 
 
 
 
  Bookmark and Share, Web Ecommerce, Domain Name, ทำเว็บไซต์, เว็บดีไซต์
 
 
 

  หน้าแรก  |  จัดทำเว็บไซต์  |  บริการเด่น   |  บริการเสริม  |  ชำระค่าบริการ  |   ลูกค้าที่ใช้บริการ  |  เกี่ยวกับเรา  |  ติดต่อเรา   |  Sitemap