นโยบายส่วนบุคคล ( Privacy Policy )
เว็บไซต์ www.eTradeForce.com ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรุณาอ่านทำความเข้าใจ และตกลงยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อ
ไปนี้ ซึ่งมีเนื้อหา เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ และจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่าน
 
เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับผู้ใด ไม่ว่าจะเป็นบุคคล บริษัท หน่วยงานหรือองค์กร      ต่างๆรวมทั้งจะไม่อนุญาติให้บุคคลภายนอกได้เข้าถึงข้อมูลของท่านได้
 
เรามีจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลของท่านตามที่ได้แจ้งให้กับเรา เพื่อเป็นประโยชน์ในขณะที่ท่าน     ใช้บริการของเราทั้งอาจจะมีการส่งข่าวสารที่เราคิดว่าเหมาะสมและน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่าน
ผู้บริหาร, พนักงานและผู้ดูแลระบบทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูลของท่าน
    ยืนยันที่จะรักษาความลับและเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นอย่างดี
 
 
เรามีความจำเป็นที่จะต้องส่งข้อมูลเฉพาะการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการของท่านกับผู้ให้บริการทาง
การเงิน(Payment Gateway) ทั้งนี้ Username และ Password ของท่าน จะไม่มีการเปิดเผย
และเก็บไว้เป็นความลับที่สุด
 
เราอาจจะมีการส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับท่านเป็นกรณีๆไป ตามอีเมล์ที่ท่านได้แจ้งให้ไว้เท่านั้น
แต่จะระมัดระวังไม่ให้เกิดรำคาญกับท่านอย่างเด็ดขาด
 
eTradeForce อาจเข้าถึง หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านได้โดยการบังคับของกฎหมาย หรือตามความจำเป็น
ดังต่อไปนี้
- เป็นไปตามบังคับของข้อกฎหมาย หรือการร้องขอจากเจ้าหน้าที่รักษากฎหมาย
- เพื่อปกป้อง และ คุ้มครอง ทรัพย์สินของ eTradeForce จากการคุกคาม
หรือการใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง
- เพื่อปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของสมาชิกอื่นๆ ใน eTradeForce
 
หากข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคล
ได้ถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์ สูญหาย หรือเสียหายซึ่งมิใช่ความผิดของ eTradeForce ทาง eTradeForce
ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการดังกล่าว ทั้งนี้เราจะทำอย่างสุดความสามารถ
ที่จะแก้ไขเหตุการณ์ให้ดีที่สุด
 
ในกรณีที่ eTradeForce มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
จะทำการแจ้งภายในหน้าเว็บเพจนี้
 
 
จัดทำเว็บไซต์, กราฟฟิคดีไซต์, ออกแบบเว็บ, โดเมนเนม, เขียนเว็บ
บริการเด่น, สร้างเว็บ, ดูแลเว็บ, เว็บดีไซน์, โฮสติ้ง, จดโดเมน, ทําเว็บ
บริการเสริม, Create a Website, Domain Registration, เว็บอีคอมเมิรซ์, กราฟฟิกดีไซต์
เหตุผลที่เลือกเรา, Web E-Commerce, Web Hosting, รับออกแบบเว็บไซต์, รับพัฒนาเว็บไซต์
Hot link, Graphic Design, Web Builder, เว็บโฮสติ้ง, ออกแบบโลโก้

 

Hot services, Web Design, Logo Design, จดโดเมนเนม, รับเขียนเว็บไซต์
  
 
 
 
 
 
 
  Bookmark and Share, Web Ecommerce, Domain Name, ทำเว็บไซต์, เว็บดีไซต์
 
 
 

  หน้าแรก  |  จัดทำเว็บไซต์  |  บริการเด่น   |  บริการเสริม  |  ชำระค่าบริการ  |   ลูกค้าที่ใช้บริการ  |  เกี่ยวกับเรา  |  ติดต่อเรา   |  Sitemap