Web Making, Domain Register, ปรับปรุงเว็บ, พัฒนาเว็บ
 
จัดทำเว็บไซต์-ดูแลเว็บไซต์ (Web Development-Web Maintenance)
eTradeForce รับจัดทำเว็บ, สร้างเว็บ, เขียนเว็บ, ออกแบบเว็บ และพัฒนาเว็บไซต์
แบบมืออาชีพตามความต้องการของท่านได้ในหลายรูปแบบ โดยเน้นให้เว็บไซต์มีความสวยงาม
โดดเด่น และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรท่าน อีกทั้งยังวางโครงสร้างในการ ทำเว็บ
ให้ค้นหาง่ายใน Search Engine ดำเนินการทำเว็บเพื่อการประชาสัมพันธ์ (PR)
เพื่อการเป็นการสื่อภาพลักษณ์ที่ดี และ ประชาสัมพันธ์เว็บให้เป็นที่รู้จักในองค์กรของเรา
 
โดยจะศึกษาถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทำเว็บไซต์ของท่าน ในวางวางรูปแบบ สีสัน และ
องค์ประกอบของเว็บ ให้ตรงตามกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งนำเสนอแผนงาน
การจัดทำ และการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำที่สอดคล้องกับงบประมาณของท่าน
 
 

Web Development Package

 เครื่องมือที่ใช้ Wordpress Opencart Joomla Pligg PHPbb
รูปแบบ
เว็บประชาสัมพันธ์สินค้า-บริการ
 
 ข้อมูลประวัติบริษัท, ติดต่อเรา
   
ระบบแคตตาล็อค-ตระกร้าสินค้า
ระบบตัดบัตรเครดิต (VISA, MasterCard, PayPal)
 
ระบบเว็บไดเร็คทอรี่-ศูนย์ข้อมูล
 
ระบบสมาชิก-เพิ่ม/ลบ เว็บไซต์
   
ระบบเว็บสังคมออนไลน์
 
ระบบสมาชิก-โปรโมทเว็บไซต์
ระบบเว็บบอร์ด
ระบบสมาชิก-พูดคุยแลกเปลี่ยน
 
ภาษา
ไม่จำกัดภาษา
   
ไม่จำกัดภาษา
 
ไม่จำกัดภาษา
   
ไม่จำกัดภาษา
   
ไม่จำกัดภาษา
 
ออกแบบ เว็บไซต์
แบนเนอร์ด้านบน
  (.jpg , .png)
  (หากเป็นภาพเคลื่อนไหว เช่น .gif / flash จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
เลือก Theme และสี ของเว็บไซด์ให้เหมาะสม
  แบนเนอร์ด้านบน
  (.jpg , .png)
  (หากเป็นภาพเคลื่อนไหว เช่น .gif / flash จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
เลือก Theme และสี ของเว็บไซด์ให้เหมาะสม
  แบนเนอร์ด้านบน
  (.jpg , .png)
  (หากเป็นภาพเคลื่อนไหว เช่น .gif / flash จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
เลือก Theme และสี ของเว็บไซด์ให้เหมาะสม
  แบนเนอร์ด้านบน
  (.jpg , .png)
  (หากเป็นภาพเคลื่อนไหว เช่น .gif / flash จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
เลือก Theme และสี ของเว็บไซด์ให้เหมาะสม
  แบนเนอร์ด้านบน
  (.jpg , .png)
  (หากเป็นภาพเคลื่อนไหว เช่น .gif / flash จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
เลือก Theme และสี ของเว็บไซด์ให้เหมาะสม
ระบบจัดการ

ระบบจัดการเนื้อหาด้วยตนเอง

อย่างง่ายตลอด 24 ช.ม.

ระบบจัดการร้านค้าด้วย

ตนเองอย่างง่ายดาย

ตลอด 24 ช.ม.

ระบบจัดการเนื้อหา

ด้วยตนเองอย่างง่ายดาย

ตลอด 24 ช.ม.

ระบบจัดการ

เพื่อสร้างสังคมออน

ไลน์ ด้วยตัวเองอย่าง

ง่ายดายตลอด 24 ช.ม.

ระบบจัดการ เว็บบอร์ด ด้วยตนเองอย่างง่ายดายตลอด 24 ช.ม.

โปรแกรมการใช้งาน

 

มีส่วนเสริม Module , Plugin ที่เหมาะสมกับเว็บประชาสัมพันธ์

 

  - ระบบวัดสถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์
- แสดงภาพหรือเป็นแกลเลอรี่ได้มิติ
 

- ซูมภาพให้ขยายขนาดใหญ่

ได้รวดเร็ว 

 

- ใส่ไอคอนหน้าเมนูในแต่ละหมวด

หมู่ได้ 

 

- จัดทำข้อมูลระบบ Poll หรือ

Survey เพื่อเก็บข้อมูลได้ 

 

 - อัพโหลดไฟล์ Multimedia

ทั้ง ภาพ-เสียง-วีดีโอ ได้

 

- เผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง

Facebook และ Twitter ได้

 

สามารถเปลี่ยนรูปแบบเว็บด้วย Theme ต่างๆได้ตามต้องการ

   
   
 
 
   
   

มีส่วนเสริม Module , Pluginที่เหมาะกับการทำ

ระบบร้านค้าออนไลน์

 

- ระบบ Shopping Cart

อัจริยะ

- ระบบตัดบัตรเครดิต ด้วย

Paypal

- ระบบแปลงสกุลเงินทั่วโลกอัต

โนมัติ

- ระบบสมาชิก เพื่อสั่งสินค้าได

้ในราคาพิเศษ

- ระบบค้นหาสินค้าแบบเจาะลึก

- สามารถแสดงสินค้า เป็น

Slideshow ได้

- ระบบเครื่องคิดเลข Calculator

- เผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง

Facebook และ Twitter ได้

สามารถเปลี่ยนรูปแบบเว็บด้วย

Theme ต่างๆได้ตามต้องการ

 
 
 
 

มีส่วนเสริม Module , Plugin ที่เหมาะสมกับเว็บ Directory

 

 

- การจัดการเนื้อหาต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน

ให้ดียิ่งขึ้น

- เพิ่มความสามารถของการจัดการบท

ความต่างๆ ด้วยตัวช่วยสร้างบทความ

- จัดทำป้ายโฆษณา เพื่อประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจได้
 

- จัดทำหน้า โพสแสดง ความคิดเห็น เพื่อแชร์ความเห็นกันของผู้เยี่ยมชม

เว็บไซด์

 

 - จัดทำข้อมูลระบบ Poll เพื่อเก็บ

ข้อมูลได้

 

- จัดทำระบบค้นหาข้อมูลเพื่อความ

รวดเร็ว 

 

- การแสดงแผนที่ ที่อยู่ปัจจุบันของ

ผู้ใช้งาน

  - ระบบจัดการเอกสารและดาวน์โหลด
 

- อัพโหลดไฟล์ Multimedia ทั้ง

ภาพ-เสียง-วีดีโอ ได้

 

- เผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Facebook

และ Twitter ได้

 

สามารถเปลี่ยนรูปแบบเว็บด้วย

Theme ต่างๆได้ตามต้องการ

   


มีส่วนเสริม Module , Plugin ที่เหมาะสมกับการทำสังคม

ออนไลน์

 

 

- ระบบสมาชิก เพื่อทำการประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร และโปรโมทเว็บ

ไซต์ได้


สามารถเปลี่ยนรูปแบบเว็บ

ด้วย Theme ต่างๆได้ตามต้องการ

 
   
 
 
 
 
   
   
 
มีส่วนเสริม Module , Plugin ที่เหมาะสมกับการทำเว็บบอร์ด
  - ระบบพูดคุย และ แสดงความคิดเห็น ของสมาชิก
 
สามารถเปลี่ยนรูปแบบเว็บด้วย Theme ต่างๆได้ตามต้องการ
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารเว็บไซต์ จัดการข้อมูลด้วยตนเองได้ตลอด 24 ขั่วโมง จัดการข้อมูลด้วยตนเองได้ตลอด 24 ขั่วโมง จัดการข้อมูลด้วยตนเองได้ตลอด 24 ขั่วโมง จัดการข้อมูลด้วยตนเองได้ตลอด 24 ขั่วโมง จัดการข้อมูลด้วยตนเองได้ตลอด 24 ขั่วโมง
พื้นที่เว็บไซต์
500 MB
  (ไม่จำกัดจำนวนข้อมูล)
   
500 MB
  (ไม่จำกัดจำนวนข้อมูล
  และสินค้า )
500 MB
  (ไม่จำกัดจำนวนสินค้า
  และสินค้า )
500 MB
  (ไม่จำกัดจำนวนข้อมูล
  และสินค้า )
500 MB
  (ไม่จำกัดจำนวนข้อมูล
  และสินค้า )
โดเมนเนม
โดเมน
  (.com, .net, .org)
โดเมน
  (.com, .net, .org)
โดเมน
  (.com, .net, .org)
โดเมน
  (.com, .net, .org)
โดเมน
  (.com, .net, .org)
อีเมล์

(ไม่จำกัดจำนวนอีเมล์)

(ไม่จำกัดจำนวนอีเมล์)

(ไม่จำกัดจำนวนอีเมล์)

(ไม่จำกัดจำนวนอีเมล์)

(ไม่จำกัดจำนวนอีเมล์)

ระยะเวลาการจัดทำ
7 วัน
7 วัน
7 วัน
7 วัน
7 วัน
ค่าบริการ
7,500 บาท /1ปี
  (ฟรี Domain + Hosting)
9,000 บาท/2ปี
  (ฟรี Domain + Hosting)
7,500 บาท/1ปี
  (ฟรี Domain + Hosting)
9,000 บาท/2ปี
  (ฟรี Domain + Hosting)
7,500บาท /1ปี
  (ฟรี Domain + Hosting)
9,000 บาท/2 ปี
  (ฟรี Domain + Hosting)

 

7,500 บาท /1ปี
  (ฟรี Domain + Hosting)
9,000 บาท/2ปี
  (ฟรี Domain + Hosting )
7,500 บาท /1ปี
  (ฟรี Domain + Hosting)
9,000 บาท/2ปี
  (ฟรี Domain + Hosting)
ค่าดูแลรักษา ( ปีถัดไป )
        (Web Hosting)
2,500 บาท
  (ไม่รวมการต่ออายุ Domain name)
2,500 บาท
  (ไม่รวมการต่ออายุ Domain name)
2,500 บาท
  (ไม่รวมการต่ออายุ Domain name)
2,500 บาท
  (ไม่รวมการต่ออายุ Domain name)
2,500 บาท
  (ไม่รวมการต่ออายุ Domain name)
 
 
                                                                              

**ระยะเวลาการดำเนินการ ขึ้นอยู่กับ การได้รับข้อมูลและรูปภาพ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่รวมวันหยุด

 
ขั้นตอนการดำเนินงาน การพัฒนาเว็บไซต์ โดย eTradeForce
      ศึกษาวัตถุประสงค์ และจุดมุ่งหมายในการจัดทำเว็บ
      ออกแบบโครงสร้าง และเลย์เอาส์ (Design concept & Layout structure)่
      จัดวางองค์ประกอบของข้อมูล และรูปภาพในเว็บไซต์ ให้เหมาะสม
      ออกแบบสีของเว็บไซต์ และส่วนประกอบอื่นๆ ให้สื่อออกมาได้ถูกต้อง
      ทำการติดตั้งโปรแกรมเพื่อให้ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์เองได้
      ส่ง Link ให้ตรวจสอบงานได้แบบ online
      ปรับปรุง แก้ไข รูปแบบเว็บให้สมบูรณ์
      ส่งมอบ User และ Password และคู่มือการใช้งาน
 
เหตุที่เลือกทำเว็บกับ eTradeForce
      ให้บริการจัดทำเว็บไซต์ครบวงจร ทุกรูปแบบ ในงบประมาณที่ท่านกำหนดเองได้
      งานดี มีคุณภาพ รวดเร็ว เสร็จทันตามกำหนด
      ตรวจสอบงานได้ตลอดเวลาทาง Internet
      มีบริการต่อเนื่องในการทำตลาดออนไลน์ และโปรโมทเว็บไซต์ ให้เป็นที่รู้จัก
      ทีมงานมีประสบการณ์มากว่า 10 ปี และให้บริการมาแล้วทั้ง หน่วยงานรัฐ และเอกชน มากมาย
 
พิเศษ บริการเสริมที่ทำให้เว็บไซต์ท่านโดยไม่คิดมูลค่า เมื่อท่านใช้บริการของเรา
      ฟรี ! บริการวางโครงสร้างของเว็บไซต์ให้ถูกหลักการจัดอันดับใน Search Engine
      ฟรี ! การวางเลย์เอาท์เพื่อการสร้างแบรนด์ของเว็บไซต์ให้ถูกต้อง (Website Branding)
      ฟรี ! ให้คำปรึกษาในด้านการตลาดออนไลน์ตลอดการใช้งาน
จัดทำเว็บไซต์, กราฟฟิคดีไซต์, ออกแบบเว็บ, โดเมนเนม, เขียนเว็บ
  Web Present
  Web Catalog/E-Commerce
  Web Directory
  Web Social Bookmark
  Webboard
บริการเด่น, สร้างเว็บ, ดูแลเว็บ, เว็บดีไซน์, โฮสติ้ง, จดโดเมน, ทําเว็บ
บริการเสริม, Create a Website, Domain Registration, เว็บอีคอมเมิรซ์, กราฟฟิกดีไซต์
เหตุผลที่เลือกเรา, Web E-Commerce, Web Hosting, รับออกแบบเว็บไซต์, รับพัฒนาเว็บไซต์
Hot link, Graphic Design, Web Builder, เว็บโฮสติ้ง, ออกแบบโลโก้

 

Hot services, Web Design, Logo Design, จดโดเมนเนม, รับเขียนเว็บไซต์
  
 
 
 
 
 
 
  Bookmark and Share, Web Ecommerce, Domain Name, ทำเว็บไซต์, เว็บดีไซต์
 
 
 

  หน้าแรก  |  จัดทำเว็บไซต์  |  บริการเด่น   |  บริการเสริม  |  ชำระค่าบริการ  |   ลูกค้าที่ใช้บริการ  |  เกี่ยวกับเรา  |  ติดต่อเรา   |  Sitemap